Self-evaluation on the Way to Retardation of Pace Life and Resources Transformation

Samoocena na drodze retardacji tempa życia i przekształcania zasobów

Joanna Kostecka

Department of Natural Theories of Agriculture and Environmental Education, Rzeszów University, Cwiklinskiej 2, 35-959 Rzeszów, Poland
E-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

Abstract

It seems that the acceptance of retardation (slowing down) of both pace of life and transforming natural resources can play a positive role in building a sustainable reality. Building this new socio-economic order, in connection with the report on the state of ecosystem services in the Millennium Ecosystem Assessment, is both urgent and difficult, and requires new best practices to be created and used as a model.

This paper shows examples of opportunities allowing for contemplating one’s own place in the surrounding reality and a way to make progress creating it.

Key words: retardation, sustainable development, education, self-evaluation

Streszczenie

Wydaje się, że akceptacja retardacji (spowalniania) tempa życia i przekształcania zasobów przyrody może odegrać pozytywną rolę w budowaniu rzeczywistości zrównoważonego rozwoju. Budowanie tego nowego ładu społeczno-ekonomicznego w związku z Raportem Milenijnym o stanie ekosystemów, jest jednocześnie sprawą pilną i trudną oraz wymaga tworzenia nowych dobrych praktyk (best practices) do wzajemnego naśladowania.

W pracy pokazano przykłady związane z rozważaniem na temat własnego miejsca w otaczającej rzeczywistości i sposób na pójście dalej w jej tworzeniu.

Słowa kluczowe: retardacja, zrównoważony rozwój, edukacja, autoprojekcja

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 93-102

PDF (FULL PAPER)