Problemy Ekorozwoju implemented the Open Journal System / Problemy Ekorozwoju wprowadziły Open Journal System (OJS)

With just issued no 2/2023 Problemy Ekorozwoju implemented the Open Journal System (OJS), under which a new website has been prepared. Soon we will transfer our entire archive to the new platform, and data in Web of Science and Scopus will also be updated. The former address ekorozwoj.pollub.pl will continue to be used as a secondary address. We would like also to inform that the positive trend of improving the magazine’s indicators has been maintained. Our new IF is 1.1 (last year it was 0.956).

New adress of the journal/ nowy adres czasopisma: https://ph.pollub.pl/index.php/preko/index

Wraz z wydanym właśnie numerem 2/2023 Problemy Ekorozwoju wdrażają Open Journal System (OJS), w którego ramach przygotowano nowa stronę internetową. Wkrótce przeniesiemy całe nasze archiwum na nową platformę, zaktualizowane zostaną także dane w Web of Science i Scopus. Dawny adres ekorozwoj.pollub.pl będzie nadal wykorzystywany jako adres pomocniczy. Jednocześnie informujemy, że pozytywny trend poprawy wskaźników czasopisma został utrzymany. Nasz nowy IF wynosi 1.1 (w ubiegłym roku było to 0.956).