Challenges for the Adoption of the Sustainable Development Perspective in Polish Evaluation Studies

Problemy z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju w polskich badaniach ewaluacyjnych

Paweł Bryła

University of Lodz, Faculty of International and Political Studies, Department of International Marketing and Retailing, ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź, Poland
E-mail: pbryla@uni.lodz.pl

Abstract

This paper aims to examine the extent to which the sustainable development (SD) perspective is integrated into Polish major evaluation projects and to discern the challenges for incorporating the SD approach in evaluation research and practice in general. It will also try to identify the methodological challenges related to the SD evaluation procedures in Poland. The paper will overview these issues on the basis of a complete database of evaluation reports concerning EU structural funds implementation in Poland as well as selected evaluation reports and expert opinions commissioned by the Polish Ministry for Regional Development. The adoption of the SD perspective in Polish evaluation studies is still virtually inexistent, despite some positive trends in the field of building the evaluation culture, which are supported by the requirements imposed by the European Union.

Key words: sustainable development, evaluation, Strategic Environmental Assessment, Poland, European Union

Streszczenie

Celem pracy jest określenie w jakim stopniu perspektywa rozwoju zrównoważonego jest obecna w głównych polskich projektach ewaluacyjnych, a także jakie problemy występują na drodze do szerszego wprowadzania  rozwoju zrównoważonego w takich badaniach. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom metodycznym. Podstawą do przeprowadzonej w pracy analizy jest pełna baza badań ewaluacyjnych odnoszących się do wykorzystywania w Polsce funduszy strukturalnych UE, a także wybrane raporty ewaluacyjne i opinie eksperckie przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzona dyskusja wykazuje, że perspektywa rozwoju zrównoważonego w polskich badaniach ewaluacyjnych jest jeszcze słabo zarysowana, pomimo wspierania takich projektów przez UE.

Słowa kluczowe: Rozwój zrównoważony, ewaluacja, Polska, ocena oddziaływania na środowisko, Unia Europejska

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 139-148

PDF (FULL PAPER)