Book Reviews/Recenzje 2010(2)

B. Latour, Polityka Natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009
Zdzisława Piątek
W. Bojarski, Gospodarka i Państwo dla  Społeczeństwa, Warszawa 2009
Lesław Michnowski

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 135-148

PDF (FULL REVIEWS, IN POLISH)