About the State Environmental Council of Poland (PROS) and the Future of “Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development”

O Państwowej Radzie Ochrony Środowiska (PROŚ) i przyszłości czasopisma „Problemy Ekorozwoju”

Tomasz Winnicki

President of the State Environmental Council of Poland
E-mail: tomasz.winnicki@kk.jgora.pl

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 11-13

PDF (FULL PAPER)