Is There a Best Ethic of Sustainable Development?

Czy istnieje idealna etyka zrównoważonego rozwoju?

Paul T. Durbin

Emeritus Professor, Philosophy Department and Center for Energy and Environmental Policy, University of Delaware
E-mail: pdurbin@udel.edu

Abstract

Over the past couple of decades, the literature on development and the environment has been dominated by a new slogan, “sustainable development.” Sustainability has many interpretations (see Cuello and Durbin, 1995), and by now there must be hundreds of definitions of sustainability or sustainable development. The author of each one surely believes that his or hers is the best, but not many authors have attempted to survey all the definitions and then propose his as the best of the best. That is exactly what Cesar Cuello Nieto has done. Focusing here on his work will allow me to draw some social responsibility conclusions about environmental ethics and the environmental movement generally.

Key words: sustainable development, ethics

Streszczenie

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w literaturze na temat rozwoju środowiska naturalnego dominował termin „zrównoważonego rozwoju”. Zrównoważenie ma wiele interpretacji (patrz Cuello and Durbin 1995), i zapewne istnieją już setki definicji terminu „zrównoważenie” lub „zrównoważony rozwój”. Autor każdej z nich niewątpliwie sądzi, że to właśnie jego definicja jest tą najlepszą, lecz żaden z nich nie spróbował zapoznać się ze wszystkimi definicjami, a potem zaproponować jej ostatecznej wersji. Właśnie tak zrobił Cesar Cuello Nieto. Skupiając się na jego pracy, będę mógł przedstawić kwestię odpowiedzialności społecznej wobec środowiska naturalnego oraz idei zrównoważonego rozwoju w ogóle.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, etyka

Problemy Ekorozwoju 3(2)2008: 5-14

PDF (FULL PAPER)