China’s Environmental Protection in the New Era from the Perspective of Eco-civilization Construction

Ochrona środowiska w Chinach w dobie Nowej Ery z perspektywy wdrażania Eko-cywilizacji

Qingzhi Huan

The Research Institute of Marxism, Peking University, China
E-mail: qzhuan@pku.edu.cn

Abstract

Under a particular context of China’ eco-civilization construction in the New Era after the 18th national congress of CPC, an interesting question is that the discourse of socialist eco-civilization and its practice can to what an extent reshape or change the relationship among eco-capital, green technology and public participation in achieving a better environmental governance. A field-study in Fuzhou City, Jiangxi Province, shows clearly that there are both great hope for a radical reconstruction and multitudinous difficulties and challenges in front of the pioneering Green enterprises and the pilot areas of eco-civilization construction.

Key words: eco-civilization construction, China, eco-capital, green technology, public participation

Streszczenie

W  szczególnym momencie budowy eko-cywilizacji Chin w Nowej Erze po 18. kongresie narodowym KPCh interesującym jest, że koncepcja socjalistycznej eko-cywilizacji w praktyce może do pewnego stopnia przekształcić lub wręcz zmienić relacje pomiędzy eko-kapitałem, zieloną technologią i udziałem społeczeństwa  w celu osiągnięcia lepszego zarządzania środowiskiem. Badanie przeprowadzone w mieście Fuzhou, w prowincji Jiangxi, wykazały, że wśród mieszkańców istnieje wielka nadzieja na radykalną przebudowę, zarazem jednak występuje mnogość trudności i wyzwań stojących przed pionierskimi zielonymi przedsiębiorstwami i pilotażowymi obszarami budowy eko-cywilizacji.

Słowa kluczowe:   wdrażanie eko-cywilizacji, Chiny, eko-kapitał, zielona technologia, udział społeczny

Problemy Ekorozw0ju 15(1)2020: 7-14

DOI: 10.35784/pe.2020.1.01

PDF (FULL PAPER)