Social Justice and Sustainable Development

Sprawiedliwość społeczna a zrównoważony rozwój

Mayavee Singh

Department of Philosophy, Goa University, Goa, (Former Institution), India
E-mail: mayaveesingh@gmail.com

Abstract

Rampant urbanization, climate change and growing demands for scant resources are just some of the myriad challenges facing our planet. It is indeed crucial for man to analyse the implications of his actions on an increasingly fragile environment. Present human interaction, with his environment, is clearly unsustainable due to the ruthless and imbalanced act of consumption of natural resources sans any parallel thought of nurturing the environment or protecting the interests of future generations. Against this backdrop, this paper argues that the notion of justice can play a pivotal role in understanding the idea of sustainable development. It concludes that the notion of sustainability can be envisaged, in the course of a critical analysis of John Rawls’s theory of justice, as justice as fairness, a concept that contains sustainable behavior as a pertinent trait.  

Key words: justice, sustainable development, environment, basic structure, theory of Justice, natural resources

Streszczenie

Gwałtowna urbanizacja, zmiany klimatu i rosnące zapotrzebowanie na kurczące się zasoby – to tylko kilka z niezliczonych wyzwań, przed którymi stoi nasza planeta. Konieczne jest więc dogłębne przeanalizowanie przyczyn i konsekwencji naszych działań na coraz bardziej kruche środowisko. Współczesna interakcja człowieka z jego otoczeniem jest wyraźnie niezrównoważona z powodu bezwzględnego aktu niepohamowanej konsumpcji zasobów naturalnych, bez jakiejkolwiek myśli o pielęgnowaniu środowiska lub ochronie interesów przyszłych pokoleń. Poszukując rozwiązań tego kryzysu niniejszy artykuł sugeruje, że pojęcie sprawiedliwości może odgrywać kluczową rolę w zrozumieniu idei zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono, że pojęcie zrównoważonego rozwoju można antycypować w trakcie krytycznej analizy teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, koncepcji której istotnym elementem jest zrównoważone zachowanie, traktując sprawiedliwość jako uczciwość.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość, zrównoważony rozwój, środowisko, struktura podstawowa, teoria sprawiedliwości, zasoby naturalne

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 57-62

PDF (FULL PAPER)