The Idea of ‘Landscape Cultivation’ by Adam Wodziczko

Idea uprawy krajobrazu Adama Wodziczki

Leszek Gawor

University of Rzeszów, Institute of Philosophy, Al. Rejtana 16C, 35-950 Rzeszów, Poland
E-mail: leszek.gawor@gmail.com

Abstract

The article presents the concept of landscape cultivation of Adam Wodziczko, a Polish naturalist and propagator of environmental protection in Poland in the 1920s and 1940s. It demonstrates the importance of his idea of the contemporary trend of landscape ecology; his merits in the field of building the basics of the science of nature conservation; and the role he played in nature conservation in Poland.

Key words: history of Polish ecological thought, landscape cultivation, landscape ecology, nature protection, the science of nature conservation, Adam Wodziczko

Streszczenie

Artykuł prezentuje koncepcję uprawy krajobrazu Adama Wodziczki, polskiego przyrodnika i propagatora ochrony środowiska naturalnego w Polsce w latach 20-40 XX stulecia. Ukazuje znaczenie jego idei dla współcześnie popularnego nurtu ekologii krajobrazu; zasługi, jakie położył w zakresie budowy podstaw nauki o ochronie przyrody; oraz rolę, jaka odegrał w Polsce na gruncie ochrony przyrody.

Słowa kluczowe: ekologia krajobrazu, historia polskiej myśli ekologicznej, nauka o ochronie przyrody, ochrona przyrody, uprawa krajobrazu, Adam Wodziczko

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 131-137

PDF (FULL PAPER)