Impoverishment – The Threat for Sustainable Developments in Developing Countries

Ubóstwo – zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się

Velusamy Ravikumar*, S. Chandrakumarmangalam**

*Department of Management Studies, MPNMJ Engineering College, Chennimalai, Erode- 638 112, TamilNadu, India
E-mail: vravimba02@gmail.com
**Department of Management Studies, Anna University Regional Campus, Coimbatore – 641046,TamilNadu, India
E-mail: ckmaucbe@gmail.com

Abstract

The Poverty may be a complicated and stereotypical drawback at both national and international levels. There are no bilaterally symmetrical measures known which would be suitable for worldwide application. However, every country takes specific initiatives to tackle poverty and international efforts go along with nation’s efforts for uprooting this crisis. Creating a compassionate International environment is a serious answer to the current drawbacks. This paper intends to review the poverty level as a threating issue for sustainable development in top four international developing countries. Wiping-out poverty is a supreme international challenge which the world faces nowadays and there is an increasing demand for sustainable development, especially for developing countries. This paper strives to find out in what way impoverishment can have an adverse effect on the countries sustainable development, particularly in developing countries. This paper also aims to explain the cause of poverty, to chalk out a mechanism to wipe it out and to create opportunities for sustainable development.

Key words: developing countries, sustainable development, poverty, economy

Streszczenie

Ubóstwo jest skomplikowanym i często podlegającym stereotypowym wyobrażeniom problemem zarówno na poziomie danego kraju, jak i międzynarodowym. Nie ma dwustronnie symetrycznych narzędzi pomiarowych, które  możliwe byłyby do zastosowania na poziomie globalnym. Zarazem każdy kraj podejmuje indywidualnie inicjatywy, wspierane przez organizacje międzynarodowe, aby wykorzenić ubóstwo i zażegnać kryzys. Uświadomienie istnienia problemu społeczności międzynarodowej to realna odpowiedź. W tej pracy dokonano oceny poziomu ubóstwa, traktowanego jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju, w czterech największych krajach rozwijających się. Wymazanie ubóstwa z mapy świata to naczelne zadanie, przed którym obecnie staje świat. Oznacza to zarazem wzrost zainteresowania wdrażaniem zrównoważonego rozwoju, szczególnie ze strony krajów rozwijających się. Autorzy wskazują, w jaki sposób ubóstwo negatywnie wpływa na zrównoważony rozwój krajów rozwijających się. Ponadto, podjęto próbę wskazania przyczyn ubóstwa, dzięki czemu łatwiej będzie przygotować program naprawczy i stworzyć szansę na realne wdrażanie rozwoju zrówoważonego.

Słowa kluczowe: kraje rozwijające się, rozwój zrównoważony, ubóstwo, ekonomia

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 105-111

PDF (FULL PAPER)