Barriers in the Advancement of Solar Energy in Developing Countries like India

Bariery w rozwoju energii słonecznej w krajach rozwijających się na przykładzie Indii

Suprava Chakraborty*, Pradip Kumar Sadhu, Utpal Goswami

Department of Electrical Engineering, Indian School of Mines, Dhanbad, Jharkhand, India-826004
E-mail (*corresponding author): suprava@ee.ism.ac.in

Abstract

The present paper puts an emphasis on the current energy market scenario and different types of barriers associated with the advancement of solar energy in a developing countries like India. Solar energy, best suited for urban environment, can be housed in a limited space and is characterized as a pollution free, environmentally friendly, as well as noise-free source of electricity. Among the available renewable energies, solar energy is considered to be an integral one, owing to its reduction in cost at an exponential rate day-by-day. The present study deals with the potential of solar energy market in the Indian sub-continent along with several other problems that it needs to overcome in order to be established as an independent system.    

Key words: solar energy, solar market, renewable energy

Streszczenie

Artykuł omawia scenariusze związane ze współczesnym rynkiem energetycznym, wskazując na różnorodne typy barier, na które napotyka rozwój energii solarnej w krajach rozwijających się, takich jak Indie.  Energia słoneczna doskonale sprawdza się w warunkach miejskich, przeznaczone do jej pozyskiwania instalacje nie potrzebują dużo miejsca i nie zanieczyszczają powietrza, a ponadto nie emitują hałasu. Wśród różnorodnych źródeł energii to właśnie energia solarna wydaje się być najbardziej korzystna, biorąc pod uwagę jej nieustannie malejące koszty. Niniejsza praca przedstawia potencjał rozwoju rynku energii słonecznej w Indiach, zwracając szczególna uwagę na problemy, które należy rozwiązać, aby mógł on funkcjonować, jako niezależny system.

Słowa kluczowe: energia słoneczna, rynek energii solarnej, energia odnawialna

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 75-80

PDF (FULL PAPER)