Education and the Problems of Sustainable Development

Edukacja a Problemy Ekorozwoju

Delyse Springett

Member of Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development Editorial Board, Retired Director, Centre for Business and Sustainable Development, Massey University, New Zealand
E-mail: dvspringett@gmail.com

Abstract

Education for sustainable development has not featured strongly in the discourse promoted by the journal, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development. This paper provides a brief background to environmental education (EE) and education for sustainable development (ESD) and focuses on the theorization and pedagogies appropriate for ESD if perceived as transformative and political education. The obstacles that stand in the path of education for sustainable development are overviewed, and an attempt is made to suggest key questions that may underpin a transformative curriculum of education for sustainable development. It is hoped that the paper encourages further discussion in Problemy Ekorozwoju of issues around education for sustainable development.

Key words: environmental education; education for sustainable development; discourse; critical curriculum theorization; ideology.

Streszczenie

Jak dotąd, problematyka edukacji dla zrównoważonego rozwoju nie gościła zbyt często w czasopiśmie Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development. Ten artykuł prezentuje podstawy zarówno edukacji środowiskowej (EE – environmental education), jak i edukacji dla zrównoważonego rozwoju (ESD – education for sustainable development). Szczególny nacisk położono na aspekty teoretyczne i pedagogiczne właściwe dla podejścia, w ramach którego edukację dla rozwoju zrównoważonego postrzegamy jako dokonującą zmian i polityczną. Przedstawiono przeszkody dla tak rozumianej edukacji. Podjęto także próbę sfomułowania kluczowych pytań, które wspierałyby przełomowy program edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Miejmy nadzieję, że niniejszy artykuł przyczyni się do szerszej dyskusji na temat zrównoważonej edukacji.

Słowa kluczowe: edukacja środowiskowa, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, dysputa, krytyczna teoretyzacja programu, ideologia

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 7-14

PDF (FULL PAPER)