Integrating Role of Sustainable Development Paradigm in Shaping the Human-landscape Relation

Integrująca rola paradygmatu zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu relacji człowiek-krajobraz

Elżbieta Jolanta Bielińska*, Barbara Futa*, Stanisław Baran*, Grażyna Żukowska*, Małgorzata Pawłowska**, Wojciech Cel** , Tao Zhang***

* Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
** Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-618 Lublin, Poland
*** Key Laboratory of Plant-Soil Interactions of Ministry of Education, College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing 100193, China
E-mail (corresponding author_: stanislaw.baran@up.lublin.pl

Abstract

In order to implement the sustainable development paradigm more broadly, it is postulated to deviate from the simple protectionism, which is based on sectoral approach, in favour of systemic landscape management, which encompasses the human-landscape relations. The article presents the issues concerning rural landscape protection in Poland in relation to the assumptions of the European Landscape Convention. The aim of the article is to analyze the causes of inefficiency of the Polish rural landscape protection system.

Key words: rural areas, landscape protection, sustainable development

Streszczenie

W celu szerszego uwzględnienia paradygmatów zrównoważonego rozwoju postulowane jest odejście od ochraniarstwa, opartego na ujęciu sektorowym, na rzecz systemowego zarządzania krajobrazem, obejmującego relacje człowiek-krajobraz. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące ochrony krajobrazu na obszarach wiejskich w Polsce odnosząc je do zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Celem artykułu jest analiza przyczyn nieskuteczności polskiego systemu ochrony krajobrazu na obszarach wiejskich.

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, ochrona krajobrazu, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 159-168

PDF (FULL PAPER)