Furthering sustainable development: The implementation of Green Procurement in Central and Eastern Europe Methods and Experiences from Hungarian Public and Private Organizations

Wspieranie rozwoju zrównoważonego: realizacja zielonych zamówień w Centralnej i Wschodniej Europie. Metody i przykłady z publicznych i prywatnych firm na Węgrzech

Orsolya Diófási-Kovács, László Valkó

Budapest University of Technology and Economics, Department of Environmental Economics Budapest, Magyar tudósok körútja 2, H-1117, Hungary
E-mails: o.diofasi@survive.hu, valkol@eik.bme.hu

Abstract

The aim of the article is to show how one of the most active and demonstrative management tool for furthering sustainable development can be successfully implemented through a Central and Eastern European example. The Green Procurement Hungary Project (GPH project) was conducted in order to develop a toolkit most suitable for implementing green (public) procurement, in order to use the enormous purchasing power of public and private organizations for furthering sustainable consumption, eco-production and all together sustainable development.

The article shows the relationship between sustainable-, green- and social procurement, introduces the state-of-the art of green public procurement in the EU with specific attention to the CEE countries and shows the methodology developed in the GPH project. This methodology has great significance for practitioners and policy makers as well for the implementation of sustainable procurement. Even on the European level, for example by the development of funding opportunities and by the evaluation of project proposals these experiences are valuable.

Key words: sustainable procurement, green public procurement, green procurement, sustainable consumption, ecolabels, sustainable development

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie, jak jedno z najczęściej stosowanych narzędzi z zakresu zarządzania można wykorzystać do wspierania rozwoju zrównoważonego, na przykładzie Europy Centralnej i Wschodniej.

Projekt węgierskich zielonych zamówień (The Green Procurement Hungary Project,  GPH project) wprowadzono, aby poszukiwać najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Celem jest wykorzystanie  ogromnej mocy nabywczej firm publicznych i prywatnych dla wspierania zrównoważonej konsumpcji i eko-produkcji, a poprzez to zrównoważonego rozwoju.

Artykuł ukazuje powiązania pomiędzy zrównoważonymi, zielonymi i społecznymi zamówieniami, wskazuje na najnowsze rozwiązania przyjęte w UE, szczególny nacisk kładąc na kraje Europy Wschodniej, omawia także ich stronę metodologiczną. Ten ostatni aspekt jest niezwykle istotny dla praktyków i polityków, jak również w kontekście bezpośredniego wdrażania zielonych zamówień. Nawet na ogólnoeuropejskim poziomie, przykładowo poprzez rozwój instrumentów finansowych, czy sposobów oceny zgłaszanych wniosków, te doświadczenia są bez wątpienia wartościowe.

Słowa kluczowe: zrównoważone zamówienia, zielone zamówienia publiczne, zielone zamówienia, zrównoważona konsumpcja, eko-etykiety, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 115-126

PDF (FULL PAPER)