Sustainable Development as Seen by the Residents of Eastern and Western Europe on the Basis of ISSP Environment Data

Problematyka zrównoważonego rozwoju w opiniach mieszkańców Europy Wschodniej i Zachodniej na podstawie danych ISSP Environment

Paweł Rydzewski

College of Enterprise and Administration in Lublin
E-mail: p.rydzewski@wspa.pl

Abstract

The ISSP Environment 2010 data (random sample including more than 18,000 respondents) were used to demonstrate differences in opinions concerning sustainable development between the residents of Eastern and Western European countries. If it is assumed that the concept of sustainable development involves a relative balance among the three pillars (social, economic and ecological), then opinions of the residents of Western Europe are more in line with this assumption. On the other hand, a disproportion can be observed in the case of Eastern Europe, where the environmental pillar is clearly underestimated and the social pillar is much weaker.

Key words: sustainable development, ISSP, Eastern Europe, Western Europe

Streszczenie

Wykorzystując dane ISSP Environment 2010 (próba losowa o wielkości ponad 18 000 respondentów) wykazano różnice dzielące kraje Europy Wschodniej i Zachodniej w zakresie opinii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jeżeli w koncepcji zrównoważonego rozwoju zakłada się równowagę pomiędzy jego trzema filarami (społecznym, ekonomicznym i ekologicznym), to bardziej z tym założeniem zgodne są opinie mieszkańców Europy Zachodniej. W przypadku Europy Wschodniej zauważalna jest dysproporcja – wyraźnie niedoceniany jest filar środowiskowy i znacznie słabszy filar społeczny.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ISSP, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015: 49-53

PDF (FULL PAPER)