Boko-Haram Insurgency and Rural Livelihood Dilemma: Implication for Sustainable Development in North-East Nigeria

Rebelia Boko-Haram i dylemat braku środków do życia na wsi: implikacje dla zrównoważonego rozwoju północno-wschodniej Nigerii

Tafida Ahmadu Abubakar*, Michael Amurtiya**

Modibbo Adama University, Department of Agricultural Economics and Extension, Nigeria
*E-mail: tafidaaa@mautech.edu.ng, ORCID: 0000-0002-1914-4552
**E-mail: michaelamurtiya@yahoo.com, ORCID: 0000-0001-5273-9999

Abstract

The Boko-Haram insurgency has affected livelihoods in the Northeast Nigeria in all ramifications. This study reviewed scholarly submissions on the drivers and impact of the insurgency in the area. The outcome of the review showed that the insurgency is driven mainly by poverty, religious extremism, and politics. Equally, the insurgency has affected rural livelihoods entirely and has exacerbated food insecurity, unemployment, and poverty. This is because critical infrastructure like schools, hospitals, markets, and electricity/telecommunication facilities have been largely destroyed, and residents of some communities are still displaced. Hence, to better the livelihood of the people in communities where normalcy has been restored, there is the need to promote agriculture and trade by securing the communities and enhancing access to affordable agricultural inputs.

Key words: insurgency, rural development, sustainable livelihood, North-East Nigeria

JEL Classification: H53, H56, H75, J18, O18

Streszczenie

Rebelia Boko-Haram wpłynęła negatywnie na poziom życia mieszkańców północnego-wschodu Nigerii. W tym badaniu dokonano przeglądu opinii naukowych na temat czynników powodujących i wpływu rebelii na ten obszar. Wyniki przeglądu wykazały, że rebelia jest napędzana głównie przez biedę, ekstremizm religijny i politykę. Rebelia znacząco wpłynęła na obniżenie dochodów na wsi i zaostrzyła brak bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększyła poziom bezrobocia i ubóstwa. Wynika to z faktu, że infrastruktura krytyczna, taka jak szkoły, szpitale, rynki oraz instalacje elektryczne/telekomunikacyjne, została w dużej mierze zniszczona, a mieszkańcy niektórych społeczności nadal są przesiedlani. Dlatego też, aby poprawić warunki życia ludzi w społecznościach, w których przywrócono normalność, istnieje potrzeba promowania rolnictwa i handlu dla lokalnych społeczności i zwiększenie dostępu do przystępnych cenowo środków produkcji rolnej.

Słowa kluczowe: rebelia, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważone źródła utrzymania, północno-wschodnia Nigeria

Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 216-225

DOI: 10.35784/pe.2023.1.23

Submitted: 1.08.22, accepted: 16.08.22, published on-line: 1.01.23

PDF (FULL PAPER)