COVID-19: Vaccine Hesitancy in Africa and the Way Forward

COVID-19: konsekwencje powstrzymywania się przed szczepieniami w Afryce

Lukman Ahmed Omeiza*, Abul Kalam Azad**, Kateryna Kozak***,
Abaniwo Rose Mafo****, Ukashat Mamudu*****, Daniel Aikhonmu Oseyemen******

*Universiti Brunei Darussalam, Faculty of Integrated Technologies, Jalan Tungku Link, Gadong BE 1410, Brunei Darussalam
E-mail (Corresponding Author) e-mail: lukahmed378@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-4513-3010
**Universiti Brunei Darussalam, Faculty of Integrated Technologies, Jalan Tungku Link, BE1410, Brunei Darussalam
E-mail: abdul.azad@ubd.edu.bn, ORCID: 0000-0001-9391-3463
***Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Department of Electrical Engineering, Ternopil, Ukraine
E-mail: kozakateryna@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7267-8492
**** Kogi State University Anyigba, Department of Biochemistry, Kogi State, Nigeria
E-mail: abaniworose@gmail.com
*****Universiti Brunei Darussalam, Centre for Advanced Material and Energy Science, Jalan Tungku Link, Gadong, BE1410, Brunei Darussalam
E-mail: ukshatmamudu87@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-8146-5277
******Concordia University, Department of Control Engineering, Montreal, Canada
E-mail: danielose2009@yahoo.com

Abstract

COVID-19 pandemic took the world by storm in late 2019, scientists and health authorities across the globe struggle to contain the deadly virus. Socio-economic activities across the globe were partly halted as countries around the world introduce various forms of restrictions to contain the spread of the COVID-19 virus. Most developing countries’ economies, especially in Africa, slid into recession, unemployment among Africa countries skyrocketed to an all-time high, and famine and starvation were beginning to knock harder on poorer nations around the world. The race to develop a vaccine was pressing harder; developed countries continue to pump more money to help develop a vaccine within the shortest period of time, as that seems the only viable solution to the economic downturn of the global world.

Finally, vaccines were developed and proved to have high efficacy. This has helped reverse the negative trend of the global economy caused by the COVID-19 pandemic. This vaccine faced a lot of global scrutinies, but many people have refused to get vaccinated and have also rejected the idea of making COVID-19 vaccination compulsory for citizens worldwide. This study analyzes the challenges posed by this ugly trend of COVID-19 vaccine hesitancy in African countries, its socio-economic consequences and the way forward.

Key words: hesitancy, economy, COVID-19, Africa, vaccines

Streszczenie

Pandemia COVID-19 wstrząsnęła światem pod koniec 2019 roku. Naukowcy i pracownicy służby zdrowia walczą o powstrzymanie śmiercionośnego wirusa. Działania społeczno-ekonomiczne na całym świecie zostały częściowo wstrzymane, ponieważ poszczególne kraje wprowadzają różne formy ograniczeń w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Gospodarki większości krajów rozwijających się, zwłaszcza w Afryce, pogrążyły się w recesji, bezrobocie w krajach afrykańskich wzrosło do rekordowego poziomu, a głód zaczął coraz mocniej uderzać w biedniejsze narody. Wyścig w celu opracowania szczepionki stawał się coraz bardziej napięty. Kraje rozwinięte udzieliły największego wsparcia finansowego, aby pomóc w opracowaniu szczepionek w jak najkrótszym czasie, ponieważ wydaje się to jedynym realnym rozwiązaniem kryzysu gospodarczego na świecie.

W końcu opracowano szczepionki, które wykazały wysoką skuteczność. Pomogło to odwrócić negatywny trend w światowej gospodarce wywołany pandemią COVID-19. Te szczepionki zostały poddane wielu globalnym kontrolom. Wiele osób odmówiło jednak szczepienia, a także odrzuciło pomysł wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Niniejsze badanie analizuje wyzwania związane z tym złym trendem wahania się co do szczepionek przeciwko COVID-19 w krajach afrykańskich, w tym jego społeczno-ekonomiczne konsekwencje i dalsze konsekwencje.

Słowa kluczowe: wahanie, ekonomia, COVID-19, szczepionki

Problemy Ekorozwoju 17(2)2022: 39-46

DOI: 10.35784/pe.2022.2.05

PDF (FULL PAPER)