Sisyphean Struggle or Pyrrhic Victory?

Syzyfowy trud, czy pyrrusowe zwycięstwo?

G Venkatesh

Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology, S P Andresensv 5, Trondheim, Norway 7491
E-mail: Venkatesh.govindarajan@ntnu.no

Abstract

The first two words in the headline allude to a never-ending pursuit of something which is elusive – say sustainability, with this endless and dogged keeping-on taking the name sustainable development. The last two would indicate that what we are talking about could be a zero-sum game. Whether or not even a Pyrrhic victory would be attained when it comes to sustaining the water resources on Terra Firma, is difficult to say, realistically speaking. A struggle it promises to be, nevertheless… partly-Sisyphean. As the Norwegian explorer, scientist and environmentalist Thor Heyerdahl said, Life originated in the sea. All life on land is dependent on the unique hydrological cycle which has been designed so meticulously by Nature. Mankind needs to work together with Nature, so that both are saved.

Key words: climate change, water scarcity, clean water, water resources management, water-energy nexus

Streszczenie

Pierwsza część tytułu pracy odnosi się do trwającego nieustannie poszukiwania czegoś co jest niedookreślone – tak, jak zrównoważoność, która w tym procesie przyjęła nazwę rozwoju zrównoważonego. Druga część tytułu wskazuje na to, że nie można wykluczyć, że to gra o sumie zerowej. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy możliwe jest choćby pyrrusowe zwycięstwo w kontekście utrzymania zasobów wody na naszej Terra Firma. Zapowiada się walka, która jednak… przynajmniej częściowo będzie miała charakter Syzyfowego trudu. Jak powiedział zajmujący się kwestiami środowiskowymi Norweski odkrywca i naukowiec Thor Heyerdahl, życie wywodzi się z morza. Wszystkie formy życia na lądzie są zależne od niezwykłego cyklu hydrologicznego, który został tak starannie zaprojektowany przez Naturę. Aby przetrwać, człowiek musi z Naturą współpracować. 

Słowa  kluczowe:  zmiany  klimatyczne,   niedobór   wody,   czysta   woda,   zarządzanie   zasobami   wodnymi,  zespół wodno-energetyczny

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 73-77

PDF (FULL PAPER)