Philosophy of the Sustainable Development and the Sustain-able Future of Humankind – the Survival of Humanity

Filozofia rozwoju zrównoważonegoiI zrównoważona przyszłość – przetrwanie ludzkości

Timi Ecimovic*, Roger Haw, Igor Kondrashin, Raoul Weiler, Fidel Gutierrez Vivanco et al.

*The Rector of the World Philosophical Forum – WPF University, Chairman of Environmental Sciences at the School of Environmental Sciences, ANSTED University, British Virgin Islands and Penang, Malaysia, The Associate Fellow of the World Academy of Arts and Sciences – WAAS, The Active Member of the European Academy of Sciences and Arts – EASA. Adress: Korte 124, SI – 6310 Izola – Isola, Slovenia, EU
E-mail: timi.ecimovic@bocosoft.com 

Abstract

On the occasion third year after declaration on sustainability and interdependence, interaction and co-operation (as a basic methodology for a better tomorrow of humanity, which already opened a horizon for the sustainable future of humankind), we think to ask for understanding of the present and to put together the reasons for a survival of the individuals, local communities, and global community of humankind.

After publishing six books on sustainability, announcing the declaration The World Thinkers Panel on the Sustainable Future of Humankind – WTP-SFH, bilingual book on sustainability and survival of humanity, multilingual digital book Anthology 2 – 2001-2014 May 2014 as a platform for implementation of the methodology for sustainability of the global community of humankind, reaching thirteenth session of the Provisional World Parliament, and observing the present, we are looking forward for  a better tomorrow.

Key words: sustainable development, philosophy of sustainable development, survival of humankind, sustainable future, World Thinkers Panel, culture, technology

Streszczenie

Trzy lata po deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju i współzależności, interakcji i współpracy (jako podstawowej metodologii dla kształtowania lepszego jutra ludzkości, która już otworzyła horyzonty dla zrównoważonej przyszłości ludzkości), czas bliżej przyjrzeć się teraźniejszości i zestawić uwarunkowania związane z przetrwaniem ludzkości w wymiarach: indywidualnym, lokalnych społeczności, a także globalnym.

Mając wsparcie w postaci sześciu wydanych książek na temat zrównoważonego rozwoju, ogłoszonej deklaracji Panelu Myślicieli Świata o zrównoważonej przyszłości ludzkości i cyfrowej monografii Antologia 2 – 2001- 2014, będącej platformą umożliwiającą implementację zrównoważoności na poziomie globalnej ludzkiej wspólnoty, bogaci także w doświadczenia wynikające z 13 sesji Tymczasowego Parlamentu Światowego, obserwując uważnie teraźniejszość, spoglądamy z nadzieją w przyszłość, wierząc, że lepsze jutro jest możliwe. 

Słowa kluczowe:  rozwój zrównoważony,  filozofia rozwoju zrównoważonego,  przetrwanie ludzkości,  zrównoważona przyszłość, World Thinkers’ Panel, kultura, technika

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 7-25

PDF (FULL PAPER)