Green Information Technology Practices among IT Professionals: Theory of Planned Behavior Perspective

Praktyki zielonych technologii informatycznych wśród profesjonalistów z zakresu IT – perspektywa teorii planowanego zachowania

Ibrahim Akman, Alok Mishra*

Atilim University, Incek, 06836, Ankara Turkey
E-mail (corresponding author): alok@atilim.edu.tr

Abstract

According to the existing literature, the determinants of environmental attitudes and behavior are important. In this paper impact of information technology adoption environment has been investigated. Some of the studies have successfully utilized Theory of Planned Behavior (TPB) for adoption behavior. This study proposed TPB  to explain IT professionals’  intentions for Green Information Technology (GIT) practices. For this purpose,a survey was conducted among IT professionals from public and private sector organizations. Core factors of TPB were included in the analysis. Overall, results revealed that the TPB model explains behavioral intent, and all four core constructs were significant predictors of the intent. Limitations of the study, and implications for theory are also discussed.

Keywords: Theory of Planned Behavior, Sustainability, Green Information Technology, IT professionals, ANOVA

Streszczenie

Według wskazań literaturowych, determinanty ekologicznych postaw i zachowań odgrywają istotną rolę w ich kształtowaniu i warto badać wpływ, jaki wywierać może na nie stosowanie technologii informatycznych.  W tej pracy wykorzystano  teorię planowanego zachowania (Theory of Planned Behavior – TPB),  aby wyjaśnić podejście profesjonalistów z zakresu IT do praktyk związanych ze stosowaniem zielonych technologii informatycznych (Green Information Technologies – GIT). Badania wśród pracowników IT przeprowadzono w firmach reprezentujących dwa sektory: państwowym i prywatnym. Otrzymane wyniki pokazały, że model TPB, uwzględniający cztery filary, wyjaśnia determinanty odnoszące się do zachowania. W artykule omówiono także napotkane ograniczenia, a także implikacje dla teorii TPB, które z przeprowadzonych badań wynikają.

Słowa kluczowe: Teoria planowanego zachowania, zrównoważoność,  zielone technologie informatyczne,  profesjonaliści z zakresu IT, ANOVA

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 47-54

PDF (FULL PAPER)