Some anti-crisis proposals, the voice in discussion on the report “Money and Sustainability: The Missing Link”

Antykryzysowe postulaty, głos w dyskusji o raporcie „Money and Sustainability: The Missing Link”

Lesław Michnowski

Long-term (1993-2011) member of the of the ‘Poland 2000 Plus’ Committee for Future Studies, Chairman of Sustainable Development Creators’ Club, Co-founder of Sustainable Development Information Society Forum, member of the Polish Society of Cooperation With the Club of Rome and member of System Dynamics Society
E-mail: leslaw.michnowski@gmail.com 

Abstract

The discussion was based on the lecture of co-author of the above Report, Dr Stefan Brunnhuber, on common meeting of Poland 2000 Plus Committee for Future Studies, Polish Economic Society and Polish Association for the Club, in Warsaw on 17th of October, 2013.

Key words: Club of Rome, World Crisis, sustainability

**Dyskusja dotyczyła wykładu współautora tego Raportu, Dr Stefana Brunnhubera, na wspólnym zebraniu Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, w Warszawie w dniu 17.11.2013 r.

Słowa kluczowe: Klub Rzymski, kryzys światowy, sustainability

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 9-10

PDF (FULL PAPER)