Towards the Sustainability of Urban Development

O zrównoważony rozwój miast

Wiesław Sztumski

42-200 Częstochowa, ul. Okólna 89F, Poland
E-mail: ws34@op.pl

Abstract

The paper concerns the social ecology of the city. It shows the different types of threats which metropolitan environment creates for citizens: lifestyle, social dissonance, security, management, enslavement, architectural weariness, identity, aesthetics, artificiality, self-government and democracy. Modern cities having certain advantages are also the source of evil. Stopping their further development is impossible, but one must strive to transform them into cities which are really for people. This is a huge challenge for a variety of specialists, also for philosophers. One can realize it, if one harmonizes the structure of the city with its functions and if one respect in the same measure the economic, social and ecological criteria by planning the further development of the cities.

Key words: city, urbanization, social ecology of the city, sustainable development, difficulties of life in the city

Streszczenie

Artykuł dotyczy kwestii ekologii społecznej miasta. Ukazuje różne rodzaje zagrożeń, jakie środowisko wielkomiejskie stwarza dla mieszczan w zakresie stylu życia, dysonansu społecznego, bezpieczeństwa, zarządzania, zniewolenia, znużenia architektonicznego, tożsamości, estetyki, sztuczności, samorządności i demokracji. Współczesne miasta oprócz posiadania pewnych zalet są także źródłem zła. Nie da się powstrzymać ich dalszej rozbudowy, ale można i trzeba podjąć wysiłki na rzecz przekształcania ich w miasta dla ludzi. Jest to ogromne wyzwanie dla różnych specjalistów, również dla filozofów. Można mu sprostać w wyniku doprowadzenia do harmonii struktury i funkcji miasta i przestrzegania w równej mierze kryteriów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych przy planowaniu dalszego rozwoju miast.

Słowa kluczowe: miasto, ekologia społeczna, urbanizacja, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 39-48

PDF (FULL PAPER)