Sustainable Development: The Four-fold Path to Governance

Rozwój zrównoważony: poczwórna ścieżka prowadząca do zarządzania

G Venkatesh

Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Norway 7491
E-mail: venkatesh.govindarajan@ntnu.no

Abstract

Good governance is central to sustainable development. As the age-old maxim goes, As the King, so are the subjects. Demonstrated commitment and integrity on the part of the governing bodies in villages, towns, cities, provinces and countries, is a sine qua non, if the subjects/citizens/denizens need to be motivated to cooperate in the pursuit of sustainable development. The governing bodies, needless to say, cannot adopt a one-size-fits-all approach while dealing with human beings who have elected them to power. This article seeks inspiration from ancient Indian history. To be more specific, from the treatise – Arthashastra (Statecraft, in Sanskrit) written by Chanakya, the adviser to the first Maurya Emperor Chandragupta who reigned between 340 BC and 293 BC. The four-fold path suggested includes Saam (gentle exhortation), Daam (providing incentives), Dand (penalizing, levying fines) and Bhed (discriminating and imposing sanctions), in that order of preference.

Key words: governance, sustainable development, Saam, Daam, Dand, Bhed

Streszczenie

Dobre zarządzanie to w kontekście rozwoju zrównoważonego kwestia kluczowa. Jak mówi stare przysłowie: Jaki pan, taki kram. Wykazanie prawości i zaangażowania przez organy zarządzające we wsiach, miastach, prowincjach, i krajach jest niezbędne, jeśli podmioty/mieszkańcy/obywatele mają włączyć się do współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Należy dodać, że organy zarządzające w kontekście problemów lokalnych społeczności, które reprezentują, nie dysponują uniwersalnym rozwiązaniem pasującym do wszystkich sytuacji.

W tym artykule poszukujemy inspiracji do działania wywodzącej się z ważnego w historii Hindusów traktatu Arthashastra, będącego dziełem  doradcy cesarza Chandragupty (jego rządy przypadały na lata 340 – 293 przed Chrystusem). Przedstawiono tam poczwórną ścieżkę odnoszącą się do zarządzania, uwzględniającą w kolejności: Saam (delikatne napomnienie), Daam (dostarczanie zachęt), Dand (karanie, nakładanie grzywien i Bhed (nałożenie sankcji)

Słowa kluczowe: zarządzanie, rozwój zrównoważony,  Saam, Daam, Dand, Bhed

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 63-66

PDF (FULL PAPER)