Eco-innovation as a Factor of Sustainable Development

Ekoinnowacje jako czynnik zrównoważonego rozwoju

Tomasz Kijek, Armand Kasztelan

University of Life Sciences in Lublin, Department of Economy and Marketing, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
E-mail: armand.kasztelan@up.lublin.pl; tomasz.kijek@up.lublin.pl

Abstract

The article discusses the role of eco-innovations in sustainable development. The first part of the paper pertains to the essence and meaning of sustainable development, with a particular attention paid to the technical dimension. Then a qualitative model of eco-innovations, which are the main factor of green growth, is introduced. The last part of the article contains the analysis of the results of CIS 2008 survey in relation to the propensity and motivations to introduce the eco-innovations, as well as the benefits from the introduction of the eco-innovations in enterprises from EU countries.

Key words: innovations, green growth, environment, environmental protection

Streszczenie

W artykule omówiono rolę ekoinnowacji w zrównoważonym rozwoju. W pierwszej części opracowania przedstawiono istotę i sens zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru technicznego. Następnie przedstawiono jakościowy model ekoinnowacji stanowiących główny czynnik zielonego wzrostu. W ostatniej części artykułu przeprowadzono analizę wyników badań – CIS 2008 w zakresie skłonności, przesłanek i korzyści z wprowadzania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach z krajów UE.

Słowa kluczowe: innowacje, zielony wzrost, środowisko naturalne, ochrona środowiska

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 103-112

PDF (FULL PAPER)