Exergy, Life and Sustainable Development

Egzergia, życie i rozwój zrównoważony

Göran Wall

Exergy.se, Öxbo gård, SE-443 92 Lerum, Sweden
E-mail: gw@exergy.se

Abstract

Humankind faces the most serious challenge ever – sustainable development. A new paradigm based on respect of nature and awareness of natural mechanisms is needed. The concept of exergy and exergy based methods offers a unique potential to support this. Applications to real problems and possible solutions are presented and applied to living systems and the process of sustainable development. In particular, implications on the educational systems are addressed.

Key words: exergy, sustainable development

Streszczenie

Ludzkość staje przed największym jak dotąd wzywaniem, którym jest konieczność wprowadzenia rozwoju zrównoważonego. Potrzebny jest tu nowy paradygmat oparty na szacunku wobec przyrody i znajomości mechanizmów rządzących naturą. Koncepcja egzergii i jej metody stanowią ogromny potencjał, który należy tu wykorzystać. W pracy powiązano teorię egzergii z problemami występującymi w realnym świecie, dyskutując możliwe rozwiązania, odnosząc je zarazem do żywych systemów i procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem. W szczególności, podkreślono implikacje odnoszące się do systemów edukacyjnych.

Słowa kluczowe: egzergia, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 27-41

PDF (FULL PAPER)