Low Carbon Development of China’s Yangtze River Delta Region

Gospodarka niskowęglowa w delcie rzeki Jangcy w Chinach

Shengdao Shan*,**, Xiaohang Bi*

*School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai, 200092, China
E-mail:shanshd@vip.sina.com
**Jiaxing Vocational Technical College, Jiaxing, 314036, China
E-mail:bixiaohang@sina.com

Abstract

Low carbon development is a development pattern to enable social and economic progress along the path of sustainable development. This paper analyzes the low carbon development situation and trend in the China’s Yangtze River Delta region, one of the most important industrial and economic centers of China. The results indicate low carbon development in this region continues to move forward. However, many barriers, such as unbalanced energy consumption structure and limited research and development capability still exist. Some solutions to overcoming the barriers are proposed in the paper, covering policy, strategic, technological, educational measures.

Key words: sustainable development; low carbon development, Yangtze River Delta region of China, barriers, solution

Streszczenie

Gospodarka niskowęglowa sprzyja zarówno rozwojowi społecznemu, jak ekonomicznemu i jest zgodna z koncepcją rozwoju zrównoważonego. Ten artykuł analizuje uwarunkowania wprowadzania gospodarki niskowęglowej w delcie rzeki Jangcy w Chinach, będącej jednym z najważniejszych przemysłowych i ekonomicznych obszarów w tym kraju. Otrzymane rezultaty wskazują na pozytywny rozwój gospodarki niskowęglowej na tym obszarze. Jednakże nadal występuje wiele barier, takich jak niezrównoważona struktura konsumpcja energii i ograniczone możliwości badawcze i rozwojowe. W artykule zawarto propozycje pokonania tych barier, uwzględniające wskaźniki polityczne, strategiczne, techniczne i edukacyjne.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka niskowęglowa, Delta rzeki Jangcy w Chinach, bariery, rozwiązania

Problemy Ekorozwoju 7(2)2012: 33-41

PDF (FULL PAPER)