Information: Impact Factor

Informacje: Impact Factor

Impact Factor of the journal Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, according to Thomson Scientific Master Journal List® is 1,98 (July 2012).

It is the highest IF in this category of journals.

Impact Factor czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, według Thomson Scientific Master Journal List® (Lista Fila-delfijska), wynosi 1,98 (lipiec 2012).

Jest to najwyższy IF w tej kategorii czasopism naukowych.

PDF