EURO 2012 vs. Sustainable Development

EURO 2012 a zrównoważony rozwój

Zbigniew M. Karaczun

Katedra Ochrony Środowiska SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
E-mail: zbigniew_karaczun@sggw.pl

Abstract

The term sustainable development is well defined, however we are still in search for its proper practical interpretation. This also relates to the sport. Sport events like Olympic Games or the World Cups are the huge events which can have the large, negative influence on the environment. Therefore the efforts are undertaken to organize such events to ensure that this influence will be the smallest. The previous European Football Cup, organized by Austria and Switzerland, has showed that it is possible to reduce the Carbon Footprint of these events and  prepare them in line with the sustainable development principle.

The analysis of the preparations of EURO 2012 in Poland shows that the country has not draw out conclusions from the experiences of EURO 2008. There is a lack of environmental questions in the Polish public debate about championships, the sustainable strategy has not been prepared, the environmental objectives has not been defined. It can be recognised that the constitutional principle of the sustainable development in Poland is understood in the very narrow way, as the realization of environment protection projects and not as the integration of environmental aims to the strategy of the socio-economic development.

Key words: sustainable development, sport, sustainable sport events

Streszczenie

Chociaż pojęcie rozwój zrównoważony jest dobrze zdefiniowane, to nadal poszukuje się jego właściwej interpretacji praktycznej. Dotyczy to także sportu. Imprezy sportowe: olimpiady czy mistrzostwa świata, to ogromne wydarzenia, które mogą mieć duży, negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też podejmowane są wysiłki, aby tak organizować takie imprezy, żeby ten wpływ był jak najmniejszy. Dobrym przykładem są tu poprzednie Ministrostwa Europy w piłce nożnej, zorganizowane przez Austrię i Szwajcarię. Wykazały one, że możliwe jest przeprowadzenie turnieju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w konsekwencji ponad dwukrote zmniejszenie jego śladu węglowego.

Analiza przygotowań Polski do organizacji turnieju EURO 2012 wskazuje, że nie wykorzystano doświadczeń płynących z EURO 2008. Zagadnienia środowiskowe w zasadzie w debacie o mistrzostwach nie są poruszane. Rozpoczynając przygotowania do turnieju nie stworzono strategii ich zrównoważonej organizacji, nie wskazano celów środowiskowych, które powinny zostać osiągnięte, a działania środowiskowe ograniczono do wypełnienia wymogów formalnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Można więc uznać, że konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju jest w Polsce rozumiana w sposób zawężony, jako realizacja projektów sozologicznych, a nie integracja celów środowiskowych do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, sport, zrównoważone wydarzenie sportowe

Problemy Ekorozwoju 7(1)2012: 61-75

PDF (FULL PAPER)