A Novel Approach to Evaluating Sustainable Development

Nowe podejście do waloryzacji rozwoju zrównoważonego

Zoran Radojicic, Sonja Isljamovic, Natasa Petrovic, Veljko Jeremic

University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, Laboratory for Statistics, Jove Ilica 154, 11000 Belgrade, Serbia
E-mail: jeremicv@fon.rs

Abstract

Sustainable development is a difficult issue to measure and there is no one method agreed upon. In this article a statistical method, which synthesizes many indicators into one quantitative indicator is proposed. 27 member states of the European Union has been analyzed. The results have demonstrated that Sweden and Denmark are the two top EU countries concerning sustainable development. On the other hand, the newest EU members, such as Latvia, Hungary, Estonia, Lithuania and Slovakia, remain at the bottom of the ranking. It is a challenge for the  EU, since it has the ambition to take a lead on sustainable development on the global level.

It should be emphasized, that the proposed statistical method can be applied to all other regions of the world and can provide useful information as to whether the world is actually moving towards the goals of sustainable development.

Key words: sustainable development, I-distance method, ranking of countries

Streszczenie

Rozwój zrównoważony jest zagadnieniem trudnym do zmierzenia, tym bardziej, że nie ma jednej uniwersalnej metody takiego pomiaru. W tym artykule proponujemy metodę statystyczną, która sprowadza wiele wskaźników w jeden wskaźnik ilościowy. Przeanalizowano uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w 27 krajach Unii Europejskiej. Rezultaty pokazują, że najbardziej zaawansowanymi we wdrażaniu tego rozwoju są Szwecja i Dania. Na drugim końcu skali znajdują się nowi członkowie UE, kraje takie jak Łotwa, Węgry, Estonia, Litwa i Słowacja. To wyzwanie dla Unii, jeśli chce ona odgrywać wiodącą rolę we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego w perspektywie globalnej.

Należy podkreślić, że proponowaną metodę można zastosować w stosunku do wszystkich innych regionów, a poprzez to uzyskać informacje pozwalającej określić, czy świat zmierza w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, metoda I-distance, ranking krajów

Problemy Ekorozwoju 7(1)2012: 81-85

PDF (FULL PAPER)