Simple Living and Sustainable Consumption

Proste życie i zrównoważona konsumpcja

Jakub Kronenberg*, Natsuyo Iida**

*Department of International Economics, University of Lodz, POW 3/5, 90-255 Lodz, Poland
E-mail: kronenbe@uni.lodz.pl
** e’s Inc./Change Agent Inc., Sanko Bldg. 3 Fl., Funabashi 1-11-12, Setagaya-ku, Tokyo 156-0055 Japan
E-mail: iida@es-inc.jp

Abstract

After a brief reference to the philosophical background of simple living and its basic ideas, we explore how simple living can aid sustainable consumption. We look at general linkages between the two concepts and suggest how simple living can be used to support sustainable development (what elements to promote, what policy instruments to use, what barriers may be encountered). We conclude that philosophical reflection is the most important element of simple living that might enrich the current debate on sustainable consumption and suggest how to further strengthen the popularity of simple living movement.

Key words: simple living, sustainable consumption, voluntary simplicity, rebound effect, happiness

Streszczenie

Artykuł rozpoczyna omówienie filozoficznych uwarunkowań idei ‘prostego życia’, które następnie umieszczono  w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Zwrócono uwagę na ogólne powiązania pomiędzy prostym życiem, zrównoważoną konsumpcją, a rozwojem zrównoważonym. Wskazano, jak proste życie może wspomóc wprowadzanie rozwoju zrównoważonego (jakie jego elementy należy promować, jakich instrumentów politycznych użyć i na jakie bariery można napotkać). Artykuł zamyka sugestia, że refleksja filozoficzna jest najważniejszym elementem prostego życia, który może wzbogacić prowadzoną obecnie debatę prowadzoną wokół zrównoważonej konsumpcji, a sama idea prostego życia warta jest popularyzacji.

Słowa kluczowe: proste życie, zrównoważona konsumpcja, dobrowolna prostota, efekt odbicia, szczęśliwość

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 67-74

PDF (FULL PAPER)