Human Progress Towards Equitable Sustainable Development – part II: Empirical Exploration

W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju – część II: eksploracja empiryczna

Victor Udo*, Artur Pawłowski**

* Public Policy Research and Development, Pepco Holdings Inc., 401 Eagle Run Road, Newark, DE 19714, USA
E-mail: victor.udo@pepcoholdings.com
** Faculty of Environmental Engineering, Department of Sustainable Development,
 Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Abstract

The paper propose an empirical definition of sustainable development, which is used for detailed conceptualization and operationalization into an index for comparing national polities. Patterns/gaps of sustainable development index performance among national polities using a sample of 132 countries are explored comparatively based on readily available secondary data. Finally, the fractal-based framework is used to make concluding observations and discussions regarding national polities performance on sustainable development as an index of social sustainability, technological sustainability and environmental sustainability indications.

Key words: sustainable development, social sustainability, technological sustainability, environmental sustainability

Streszczenie

Niniejsza praca przedstawia propozycję empirycznej definicji zrównoważonego rozwoju stosowanej w celu szczegółowej konceptualizacji i operacjonalizacji współczynnika umożliwiającego porównanie różnych systemów politycznych. Modele/różnice w zakresie poziomów wskaźnika zrównoważonego rozwoju wśród różnych krajów określone na podstawie próby obejmującej 132 państw zostały poddane analizie porównawczej na podstawie łatwo dostępnych danych wtórnych. Wreszcie struktura fraktalna posłużyła do przeprowadzenia końcowych obserwacji i omówienia wyników poszczególnych krajów w zakresie oznak zrównoważonego rozwoju w postaci zrównoważenia społecznego, technologicznego i środowiskowego.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważoność społeczna, zrównoważoność technologiczna, zrównoważoność środowiskowa

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 33-62

PDF (FULL PAPER)