Educator of Sustainable Development as the Response to the Need of Sustainable Society Education

Edukator zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na potrzebę kształcenia zrównoważonego społeczeństwa

Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik

Instytut Biologii, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Lublin, Poland
E-mail: ewa.gajuslankamer@poczta.umcs.lublin.pl; am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl

Abstract

The article presents the selected issues in education for sustainable development. It consists of the characteristics of this education. The main emphasis has been placed on the presentation of an original concept of educator for sustainable development educator. A description of such educator was given. The education model and the effects of its use in the practice of higher education were also shown.

Key words: educator, sustainable development, higher education, sustainable society

Streszczenie

Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nim cechy charakterystyczne tej edukacji. Główny akcent położono na prezentację autorskiej koncepcji kształcenia edukatora zrównoważonego rozwoju. Zamieszczono opis sylwetki edukatora zrównoważonego rozwoju, model kształcenia i efekty jego zastosowania w praktyce szkoły wyższej.

Słowa kluczowe: edukator, rozwój zrównoważony, kształcenie w szkołach wyższych, zrównoważone społeczeństwo

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 157-164

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)