Dimensions of Ecological Discourse – Overview of Problems and Selected Literature

Wymiary dyskursu ekologicznego – przegląd problemów i wybranej literatury

Lech W. Zacher

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Poland
E-mail: lzacher@alk.edu.pl

Abstract

In the last few decades the ecological (environmental or sustainability) discourse has been advanced and intensified. This discourse takes its place predominantly in highly developed countries and also in forums of international organizations and institutions (e.g. UN, Greenpeace, alter-globalist movements). There is more and more dimensions of research and discussions. New ideas, concepts, theoretical approaches, methodologies, also practical innovations and procedures are emerging. The discourse is to a growing extent multi- and interdisciplinary, not excluding however other perspectives like e.g. technological, economic, political, managerial, ethical. Important areas of studies and debates are such as government policies, business strategies, behavior of citizens, not to mention the global dimension of the problematique.

Key words: sustainability, global environmental change, eco-innovation, political ecology, earth  system  governance

Streszczenie

W ostatnich dekadach rozwija się i nasila dyskurs ekologiczny (zwany też środowiskowym i zrównoważnościowym). Ma to miejsce przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych oraz na forach organizacji i instytucji międzynarodowych (jak np. ONZ, Greenpeace, altergobaliści). Dyskurs ten nabiera coraz więcej wymiarów. Powstaje coraz więcej nowych idei, koncepcji, ujęć teoretycznych, metodologii, a także praktycznych innowacji i procedur. Cechą tego dyskursu jest multi- i interdyscyplinarność, co nie wyklucza ujęć z perspektywy technologii, ekonomii, polityki, zarządzania, etyki. Ważnym obszarem badań i debat jest polityka rządów, strategie biznesu, z zachowania obywateli, nie mówiąc o wymiarze globalnym problemów ekologicznych.

Słowa kluczowe: trwałość (zrównoważoność) rozwoju, globalna zmiana środowiska, eko-innowacje, ekologia polityczna, rządzenie systemem ziemskim

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 83-92

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)