Letters to the Editorial Office 2011 (1)

Listy do redakcji

Jubilee Conference Dedicated to prof. Józef Dołęga, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, May 4th 2010
Konferencja jubileuszowa dedykowana ks. Prof. dr hab. Józefowi Dołędze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 4 maja 2010 r.
Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec
Development Or Destruction of the World’s Society?
Rozwój czy zagłada społeczności światowej?
Włodzimierz W. Bojarski

Problemy Ekorozwoju 6(1)2011: 157-166

PDF (FULL LETTERS, IN POLISH)