Ecophilosophy in Problems of Sustainable Development Journal

Ekofilozofia w Problemach Ekorozwoju  

Zbigniew Hull

Olsztyńska Wyższa Szkoła im. J. Rusieckiego, ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn, Poland
E-mail: zhull@wp.pl

Abstract

This review of ecophilosophical topics discussed in Problems of Sustainable Development is limited to published articles and reviews. In the first part of the paper, criteria of the selection of philosophical papers from all the papers published are presented. Also main problematic groups are distinguished. In the second part, the results of the survey are discussed. My conclusion is that in last two years (2009 and 2010) tendency of decreasing the number of philosophical papers become visible. In the first two year’s issues there was 48% of such publications, in last two year’s issues only 21%.

Key words: ecophilosophy, sustainable development, Problems of Sustainable Development

Streszczenie

Dokonując przeglądu problematyki ekofilozoficznej w Problemach Ekorozwoju ograniczyłem się do artykułów i recenzji zamieszczonych w tym piśmie. W pierwszej części tekstu ukazuję kryteria, którymi kierowałem się wyodrębniając z ogółu zamieszczonych w piśmie artykułów publikacje o charakterze ekofilozoficznym oraz wyróżniając wśród nich poszczególne grupy problemowe. W części drugiej przedstawiam wyniki dokonanego przeglądu, dochodząc do wniosku, iż w ciągu ostatnich dwóch lat (roczniki 2009 i 2010) zarysowała się wyraźna tendencja do zmniejszania się ilości  ekofilozoficznych publikacji w piśmie. W rocznikach I i II było ich po 48% w stosunku do ogółu artykułów w danym roku, natomiast w rocznikach IV i V już tylko po 21%.

Słowa kluczowe: ekofilozofia, rozwój zrównoważony, Problemy Ekorozwoju

Problemy Ekorozwoju 6(1)2011: 7-10

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)