Book Reviews/Recenzje

W. Bołoz, Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego, Wyd. Homo Dei, Kraków 2010, s. 171
Karolina Smoderek

Problemy Ekorozwoju 6(1)2011: 155-156

PDF (FULL REVIEW, IN POLISH)