Letters to the Editorial Board/ Listy do redakcji 2010(2)

Can Gene-centered View Demote Man?
Czy geocentryzm degraduje człowieka?
Zdzisława Piątek
Eco-efficiency for Sustainability: the Challenge Investigated at the 3rd Eco-Efficiency Conference, 9-11 June 2010
Eko-efektywność dla zrównoważoności: wyzwanie omawiane podczas III konferencji dla Eko-efektywności, 9-11 czerwca 2010 r.
Gjalt Huppes, Masanobu Ishikawa
A Revolution of the Middle… and the Pursuit of Happiness: information about the book
A Revolution of the Middle… and the Pursuit of Happiness: informacje o książce
John Ikerd
Sustainable Development Viewed Through Student Fieldwork, Focusing on Environmental and Socio-economic Issues: A Case Study from Scotland
Rozwój zrównoważony z perspektywy studenckich praktyk poświęconych zagadnieniom środowiskowym i społeczno-ekonomicznym
Kevin R. Butt, Joanna Kostecka

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 149-159

PDF (FULL LETTERS)