Is Development of Nowadays World Sustainable?

Czy rozwój współczesnego świata jest zrównoważony?  

Lucjan Pawłowski

Lublin University of Technology, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: l.pawlowski@pollub.pl

Abstract

The nowadays world is developing unsustainably. Enormous technological progress can be observed. As a matter of fact, our technical abilities to change the world are so powerful that they may even lead to its destruction. However, the almost geometric progress of our technical abilities to change the world leaves behind the development of social sciences that would allow answering the question of what values these changes would serve?

Streszczenie

Współczesny świat rozwija się niezrównoważenie. Ogromne postępy obserwuje się w obszarze techniki. Moce techniczne w przekształceniu świata są tak potężne, że są w stanie nawet doprowadzić do jego zagłady. Za niemalże geometrycznym rozwojem technicznych umiejętności przekształcania świata nie nadąża rozwój nauk społecznych, który pozwoliłyby odpowiedzieć na pytania jakim wartościom to przekształcenie powinno służyć?

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 9-12

PDF (FULL PAPER)