Ecological Education for Sustainable Development – Theory and Practise

Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju

Agnieszka Hłobił

Politechnika Koszalińska, ul. O. Lange 27b/9, 75-433 Koszalin, Poland
E-mail: agnieszkahlobil@interia.pl

Summary

Knowledge is the basis of shaping new social awareness that includes ecological and sustainable development awareness. Acquiring, processing and using knowledge in different undertakings is at the core of all actions performed by any human being. There is a necessity of constant education of children, young people and adults. The actions should be conducted by appropriately prepared teachers and be included in a well prepared  system of schools and non-governmental organizations working together. One should emphasize that the goals of ecological education can be achieved only if it covers all aspects of formal and informal education. And above all it should have interdisciplinary and intergenerational character.

Key words: ecological education, sustainable development, ecological awareness, ecological-friendly upbringing

Streszczenie

Podstawą kształtowania nowej świadomości społecznej, poszerzonej o świadomość ekologiczną jako integralną część zrównoważonego rozwoju, jest wiedza. Zdobywanie jej, przetwarzanie i wykorzystywanie w różnych przedsięwzięciach to podstawa działań racjonalnego podmiotu. Chcąc kształcić na rzecz zrównoważonego rozwoju zachodzi konieczność ustawicznej edukacji nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych. Działania te powinny być prowadzone przez odpowiednio przygotowane grupy edukatorów i zawierać się w dobrze przemyślanym systemie obejmującym współpracę ze szkołami i organizacjami pozarządowymi. Należy podkreślić, że edukacja ekologiczna będzie spełniać zadania do jakich została powołana wówczas, jeśli będzie ona obejmować każdy zakres i wszystkie poziomy edukacji formalnej i nieformalnej. Powinna mieć przede wszystkim charakter interdyscyplinarny oraz międzygeneracyjny.

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, zrównoważony rozwój, świadomość ekologiczna, wychowanie ekologiczne

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 87-94

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)