Letters to the Editorial Office/ Listy do redakcji

Sustainable Economy Based on Knowledge
Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy

Bazyli Poskrobko

Abstract

The University of Economics in Bialystok from March 2009 to December 2011 implements the project Program for the dissemination of scientific achievements in the field of sustainable development and knowledge-based economy. It is co-financed by the European Union under the European Social Fund. We invite you to participate in the project.

Streszczenie

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku od marca 2009 roku do grudnia 2011 roku realizuje projekt Program upowszechniania osiągnięć nauki z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do udziału w projekcie.

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 153-154

PDF (FULL LETTER, IN POLISH)