Book Reviews/Recenzje

W. Sztumski, Quo ruis homo? Środowisko życia, czas, ludzie, 2008
Ignacy S. Fiut
L. Gawor, Szkice o cywilizacji, 2009
Jacek Lejman

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 145-151

PDF (FULL REVIEW, IN POLISH)