Number 5(1)2010

Table of Contents

Humanitarian Motives for Sustainable Developments in a Global Economy: An Essay
Humanitarna motywacja dla zrównoważonego rozwoju globalnej ekonomii
Paul T. Durbin

Curmudgeon’s Thoughts on Sustainability
Uwagi tetryka o zrównoważoności
David L. Russel

Human Progress Towards Equitable Sustainable Development: A Philosophical Exploration
W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju ludzkości: rozważania filozoficzne
Victor Udo, Artur Pawłowski


A Multifunctional Mosaic of Green Spaces in the Context of the Lower Silesia Region (Southern Poland) Sustainable Development
Wielofunkcyjna mozaika terenów zieleni w kontekście zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska
Anna Zaręba

Model of Permanent Eco-chemical Education of Employees of Chemical Industry in the Function of Ecological Development
Model zrównoważonej eko-chemicznej edukacji pracowników przemysłu chemicznego
Stanko Cvjetićanin, Mirjana Segedinac, Jasna Adamov

Decade of Education for Sustainable Development – Polish Challenges
Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – polskie wyzwania
Tadeusz Borys

Some of the Theoretical Sustainable Development Aspects in the Reflection of the Christian Middle Ages Philosophy
Niektóre teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju w świetle chrześcijańskiej filozofii średniowiecznej
Krzysztof Bochenek

Polish and German Experiences in Planning and Implementation of Sustainable Development
Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju
Aleksandra Kuzior

Biodiversity Conservation as One of Necessary Conditions of Ecodevelopment
Ocena bioróżnorodności jako jeden z ważnym warunków ekorozwoju
Andrzej Urbisz

Transformation of Cultural Landscapes in the Light of the Idea of Sustainable Development
Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Urszula Myga-Piątek

A Cybernetic Approach to Sacrum – Profanum Relation
Relacja sacrum – profanum w ujęciu cybernetycznym
Lesław Michnowski

Problems of Evaluation of Sound and Odour Discomfort in Sustainable Development
Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju
Sebastian Bernat

BOOK REVIEWS/RECENZJE
W. Sztumski, Quo ruis homo? Środowisko życia, czas, ludzie, 2008
Ignacy S. Fiut
L. Gawor, Szkice o cywilizacji, 2009
Jacek Lejman

LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE/LISTY DO REDAKCJI
Sustainable Economy Based on Knowledge
Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy
Bazyli Poskrobko

COMMUNIQUES ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND
6th Plenary Meeting of PROS
Tomasz Winnicki
The Standpoint of the State Environmental Council on Removal of Insulations and Cover Materials Containing Asbestos
PROS
State Council on Nature Conservation in Poland, Tenure 2009 – 2014
PROS
EEAC Supporting a major Rio-Plus-20 Event in 2012 on a Sustainable Global Society and Economy. Recommendations Taken by the EEAC 2009 Annual Plenary Session, Dubrovnik, 24th October 2009
EEAC
International Coalition to Protect the Polish Countryside (ICPPC)
Jadwiga Lopata
The Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians
PROS
Carpathians Environment Outlook 2007 (KEO) Report
Piotr Mikołajczyk