Book Reviews/ Recenzje

Z. Piątek, Ekofilozofia, Kraków 2008
Ignacy S. Fiut

Problemy Ekorozwoju 4(2)2009: 133-137

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)