The Sustainable Development Revolution

Rewolucja rozwoju zrównoważonego

Artur Pawłowski

Lublin University of Technology, Environmental Engineering Faculty, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Abstract

The sustainable development concept anticipates major civilisational change on the ecological, social and economic levels. The tremendous scope of these changes makes it reasonable to expect this new vision for development to achieve the status of a “Revolution” comparable with those known from the past: the agricultural, scientific and industrial revolutions.

In this paper I seek to expand the discussion on sustainable development, so as to include ethical, technical/technological, legal and political aspects. I am convinced that a hierarchal relationship exists between these issues, albeit with the moral dimension being of greatest importance, since without it the Sustainable Development Revolution may not take place at all.

Key words: sustainable development, social development, protection of the environment, etyka środowiskowa

Streszczenie

W ramach koncepcji rozwoju zrównoważonego postuluje się istotne zmiany cywilizacyjne na poziomie kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Ogromny zakres tych zmian uprawnia do sformułowania postulatu głoszącego, że ta nowa wizja rozwoju może osiągnąć status rewolucji, porównywalnej do tradycyjnie wymienianych w dziejach ludzkości rewolucji rolniczej, naukowej, czy przemysłowej.

W tej pracy proponuję rozszerzenie podstawowej dyskusji o rozwoju zrównoważonym o aspekty etyczne, techniczne, prawne i polityczne a także hierarchizację poszczególnych grup problematycznych. Za podstawową wobec pozostałych uznaję przy tym problematykę moralną, bez której rewolucja rozwoju zrównoważonego nie będzie miała szansy powodzenia.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, rozwój społeczny, ochrona środowiska, etyka środowiskowa

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 65-76

PDF (FULL PAPER)