Convincing Industry that there is Value In Environmentally Supply Chains

Jak przekonać przemysł o wartości zrównoważonych środowiskowo łańcuchów dostaw

Joseph Sarkis

Graduate School of Management, Clark University, 950 Main Street Worcester, MA   01610-1477
E-mail:  jsarkis@clarku.edu

Abstract

The article is focused on ESCM – environmentally sustainable supply chain management. The main question is: how can organizations develop a ‘business case’ for valuing the practice? The answer goes far beyond environmental and technical improvements.

Key words: sustainable development, ESCM, environmental supply chain management, business value

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy tematyki ESCM – zarządzania zrównoważonym środowiskowo łańcuchem dostaw. Główne pytanie brzmi: w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą opracować „analizę biznesową” dotyczącą opłacalności praktyki? Odpowiedź wykracza daleko poza środowiskowe i techniczne usprawnienia.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ESCM, zarządzanie środowiskowe łańcuchem dostaw, wartość biznesowa

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 61-64

PDF (FULL PAPER)