Sustainable Development – Utopia or Real Possibility?

Sustainable development – utopia czy realna możliwość?

Lech W. Zacher

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Poland
E-mail: lzacher@wspiz.edu.pl

Abstract

The concept and practice of sustainable development should be considered in their system framework, context and spheres in which they function. Sustainable development ought to have such features like realism and practicality. Meanwhile the present ecological discourse is very differentiated and often embroiled in the unrealistic assumptions and hopes. Only realistic approach and co-ordinated, systematic and persistent efforts of people and their organization can bring us closer to the ideal of development.

Key words: sustainable development, utopias, realism, practicality, possibilities, chances

Streszczenie

Koncepcję i praktykę sustainable development trzeba rozważać w ich ramach systemowych i kontekstach oraz sferach, w których funkcjonują. Sustainable development musi mieć cechę realizmu i praktyczności. Tymczasem współczesny dyskurs ekologiczny jest wielce zróźnicowany i uwikłany nierzadko w nierealistyczne założenia i nadzieje. Tylko realizm oraz skoordynowane, systematyczne i uporczywe wysiłki ludzi i organizacji mogą nas do ideału sustainable development przybliżyć.

Słowa kluczowe: sustainable development, utopie, realizm, praktyczność, możliwości, szanse

Problemy Ekorozwoju 3(2)2018: 63-68

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)