The Human-Animal Relationship in its Ecological Aspect

Stosunek człowieka do zwierząt w aspekcie ekologicznym

Stanisław Jedynak

Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Historii Myśli Społecznej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/27, 20-031 Lublin, Poland
E-mail: kkozlow@ramzes.umcs.lublin.pl

Abstract

This article considers declarations of animal rights in an ecological context and in relation to the application of moral principles to fauna. It does not suggest that animals should be treated as moral entities enjoying full rights, but does argue that they be considered objects of moral action for which people are responsible.

Key words: ecology, animal rights, morality, respect for life

Streszczenie

Artykuł w ekologicznej perspektywie prezentuje refleksję nad zasadami światowej deklaracji praw zwierząt i uzasadnia stosowania zasad moralnych do świata zwierząt. Proponuje w umiarkowany sposób, by zwierzęta traktować nie jako pełnoprawny podmioty moralny, ale jako przedmiot działań moralnych, za które odpowiedzialny jest człowiek.

Słowa kluczowe: ekologia, prawa zwierząt, moralność, poszanowanie życia

Problemy Ekorozwoju 3(1)2008: 73-76

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)