Stefan Kozłowski (1928-2007)

Interwoven to the Rhythm of Nature
Wpleciony w rytm przyrody

Krystyna Bonenberg

On September 17, professor Stefan Kozłowski, a scholar of great knowledge and activity, suddenly died in Krynica – a geologist by choice, famous naturalist, mountaineer, ecologist, promoter of the idea of sustainable development, social activist, author and a member of the Program Council of our magazine for many years.

W dniu 17 września zmarł nagle w Krynicy uczony wielkiej wiedzy i aktywności profesor Stefan Kozłowski – z wyboru geolog, z zainteresowań przyrodnik, taternik, ekolog, krzewiciel idei zrównoważonego rozwoju, społecznik, autor i wieloletni członek Rady Programowej naszego pisma.

Problemy Ekorozwoju 3(1)2008: 5

PDF