Emission Reduction of Greenhouse Gases: Emission Quotas or Mandated Control Technologies

Redukcja emisji gazów cieplarnianych: kwoty emisji czy obowiązkowo weryfikowane technologie

Dan Golomb

Department of Environmental, Earth and Atmospheric Sciences University of Massachusetts Lowell, Lowell, MA 01854, USA
E-mail: dan_golomb@uml.edu

Abstract

It is argued that instead of imposing on each country internationally agreed quotas on Greenhouse Gas (GHG) emission reductions, it would be easier to implement, enforce and verify, if each country mandates the installation of Best Available Control Technology (BACT) for each significant industrial category. It is BACT that has to be agreed on by an international convention, such as the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). A possible BACT for coal-fueled power plants is the Integrated Coal Gasification Combined Cycle (IGCC) cum Carbon Capture and Sequestration. For transportation vehicles, there is no “add-on” technology that can capture CO2 emissions. Here CO2 emissions must be limited by increased fuel mileage. There should be an internationally agreed maximum vehicle weight for passenger cars, which the author suggests to be 1000 kg. Because BACT can be implemented only on new sources, there must be an anti-grandfathering rule, e.g. all existing coal-fired power plants must be retired after their 35th year operating time; all personal vehicles must be scrapped after their 10th year on the road.

Key words: greenhouse gas emissions, control technologies, coal fueled power plants, transportation vehicles, carbon capture and sequestration

Streszczenie

Autor postuluje, że zamiast wprowadzanych limitów na emisję gazów cieplarnianych w celu redukcji ich emisji byłoby łatwiej wprowadzi przymus obligatoryjnego stosowania w oparciu o międzynarodowe konwencje najlepszych osiągalnych technologii kontroli emisji (Best Available Control Technology BACT) dla każdego z ważnych sektorów gospodarki. Dla elektrowni opalanych węglem taką technologią jest zintegrowany system gazyfikacji węgla łączący wiązanie wgla z sekwestracją. W przypadku transportu brak jest technologii która pozwoliłaby na zatrzymanie CO2. W tym przypadku redukcja emisji CO2, powinna by prowadzona poprzez zmniejszenie zużycia paliwa na przejechanie danego odcinka drogi. Aby to osiągnąć autor postuluje wprowadzenie międzynarodowego porozumienia ograniczającego dopuszczalną masę samochodu osobowego do 1000 kg. Najlepsze technologie kontroli emisji (BACT) mogą być wprowadzone tylko dla nowych produktów. Dlatego też niezbędne jest „anty-dziadkowa” zasada mówiąca, że wszystkie konwencjonalne elektrownie opalane węglem powinny zostać wyłączone po 35 latach pracy a samochody po 10 latach.

Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych, technologia kontroli emisji, elektrownie opalane węglem, pojazdy samochodowe, sekwestracja węgla

Problemy Ekorozwoju 3(1)2018: 23-25

PDF (FULL PAPER)