Number 3(1)2008

Table of Contents

Stefan Kozłowski (1928-2007): Introven to the Rythm of Nature
Stefan Kozłowski (1928-2007): Wpleciony w rytm przyrody
Krystyna Bonenberg

The Role of Social Sciences and Philosophy in Shaping of the of Sustainable Development Concept
Rola nauk społecznych i filozofii w kształtowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju
Artur Pawłowski

Sustainable Capitalism: A Matter of Ethics and Morality
Zrównoważony kapitalizm: kwestia etyki i moralności
John Ikerd

Emission Reduction of Greenhouse Gases: Emission Quotas or Mandated Control Technologies
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: kwoty emisji czy obowiązkowo weryfikowane technologie
Dan Golomb

The Philosophical and Social Conditioning of Sustainable Development
Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju
Zbigniew Hull

Dilemmas for Sustainable Development in Poland
Dylematy zrównoważonego rozwoju w Polsce
Jacek Jaśkiewicz

Promoting Sustainability Through Green Chemistry, Part 1
Promowanie zrównoważonego rozwoju przez Zieloną Chemię, część 1
Tadeusz Paryjczak

Promoting Sustainability Through Green Chemistry, Part 2
Promowanie zrównoważonego rozwoju przez Zieloną Chemię, część 2
Tadeusz Paryjczak

Sustainable Development in Contemporary Civilisation. Part 1: The Environment and Sustainable Development
Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji, część 1, Środowisko a zrównoważony rozwój
Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski

The Philosophy of Dialogue as one of the Aspects to Sustainable Development
Filozofia dialogu jako jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju
Irena Grochowska

The Human-Animal Relationship in its Ecological Aspect
Stosunek człowieka do zwierząt w aspekcie ekologicznym
Stanisław Jedynak

Book Review: Democracy in Space. Criticism of the Idea of “New Civilization” Presented by Prof. H. Skolimowski in His Book “Philosophy for a New Civilization”
Recenzja książki: Demokracja w Kosmosie. Koreferat do projektu “nowej cywilizacji” prof. H. Skolimowskiego zaprezentowanego w książce “Philosophy for a New Civilization”
Paweł Dybel